Mimořádná opatření proti pandemii COVID-19

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

Vážení návštěvníci, v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR Vás prosíme, abyste při návštěvě interiérů našich objektů používali roušky.

V exteriérech jsou roušky nepovinné, ale doporučené, přičemž dodržujte rozestupy. Roušky nemusí mít děti do věku 2 let, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou, nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto nařízení.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.