Průzkumy památek II/2019

Detailed information

Category:

Průzkumy památek

Year:

2019

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

148

200 Kč

last few

Buy

200 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office of Central Bohemia in Prague

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče.
Obsah:

Úvodník

  • Martin Ebel / Kdo zná, neničí. Centrum stavitelského dědictví NTM

Studie

  • Hana Prixová Dvorská / Zámek ve Škvorci, jeho význam a využití v rámci dominia Smiřických
  • Lilian Ruhe / Portrétista a kreslíř Gabriel Müller (1688–1764), alias „Kupecký-Müller“: Oddaný svým mecenášům, nadšený vyznavač přírody
  • Monika Košárková, Luboš Machačko, Radka Šefců / Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu
  • Daniel Lyčka / Hardtmuthův Trajánův sloup, Kornhäuselův letohrádek na Schüttlu a Engelova dostavba Rybničního zámečku a výstavba saletů poplužních dvorů. Historie zaniklých a nerealizovaných staveb knížete z Liechtensteina
  • Martin Ebel / Historické názvosloví okenních a dveřních kování do nástupu průmyslové výroby

Materiálie

  • Jakub Krček, Lubomír Zeman /Kaple sv. Jana Nepomuckého v Bystřici u Hroznětína
  • Jiří Bloch, Jarmila Hansová, Daniel Šnejd / Stylizované mramorování dveří a dalších interiérových truhlářských prvků na příkladech dvou domů v Olšině a Hodňově

Z odborného tisku

  • Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2018

 

 

                                                                                                                        


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop