Vilové zahrady Otokara Fierlingera

Detailed information

Year:

2016

Place:

Kroměříž

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

174

ISBN:

978-80-87231-40-1

350 Kč

in stock

Buy

350 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Kroměříž

Otokar Fierlinger (1888–1941) byl československý zahradní a krajinářských architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog nauky o stavbě měst. Jeho teoretická a praktická činnost byla významně ovlivněna světovým děním v těchto oborech. Inklinoval zejména k tehdejší urbanistické a zahradně-architektonické tvorbě ve Spojených státech amerických a k tradičnímu anglickému standardu individuálního bydlení. Publikace se věnuje jeho zahradně-architektonické tvorbě v oblasti rodinného bydlení. Na základě podrobného rozboru několika referenčních příkladů projektovaných a následně realizovaných zahrad definuje svébytnost jeho tvorby, výrazně vzdálenou od tehdejší běžné československé zahradně-architektonické produkce. Většina Fierlingerem navržených zahrad se zachovala do současnosti a jsou chráněny jako součást národního kulturního bohatství České republiky.

Obsah:

Předmluva

Materiály metody

 • Prameny
 • Literatura
 • Metodika práce

Úvod do problematiky

Stručný životopis a přehled díla Otokara Fierlingera

 • Projekty a realizace – soupis
 • Vlastní publikační činnost – soupis

Inspirační zdroje a východiska tvorby

 • Městské parkové soustavy a urbanismus
 • Rodinné bydlení a zahradní architektura

Výběr ze zásad zahradně-architektonické a urbanistické tvorby

 • Obecné zásady tvorby
 • Tvorba městských parkových prostor
 • Urbanistická tvorba
 • Zahradní města
 • Vilové zahrady

Ukázky z vlastní zahradně.architektonické tvorby

 • Obnova historických zahrad
 • Rekonstrukce zahrady Černínského paláce v Praze
 • Rekonstrukce giardinetta v Královské zahradě v Praze

Vilové zahrady

 • Zahradní úprava souboru vil v Sezimově Ústí
 • Letní sídlo Františka Schnöblinga ve Strančicích
 • Zahrada manželů Schauerových v Jevanech
 • Zahrada Julia Řivnáče v Jevanech
 • Zahrada Alexandra Schücka v Praze - Troji
 • Zahrada Františka Langera v Praze - Podolí

Vilové zahrady z pohledu památkové péče 

Legislativa a mezinárodní dokumenty

Obnova

Závěr

Souhrn

Summary

Prameny a literatura

 • Zdroje ilustračního materiálu

Terminologický slovník

Rejstříky