Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2014

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

84

ISBN:

978-80-7480-007-8

catalog printed-publication

80 Kč

Out of stock

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 5,71 MB

Download

 

Odborné a metodické publikace, svazek 44

Certifikovaná metodika je určena vlastníkům a správcům zpřístupněných památkových objektů a všem jejich zaměstnancům podílejícím se na průběhu průvodcovské služby a veškerých činností, které s ní souvisí. Je psána především s ohledem na provoz památek ve správě Národního památkového ústavu – z toho vychází institucionální zajištění výběru průvodců či jejich kontroly. Poslouží však stejně i pro management památek ve správě obcí, krajů nebo v soukromých rukou.

Obsah:

Předmluva

1. Průvodcovská činnost

2. Historie průvodcovské činnosti

 • Zpřístupněné hrady a zámky v době mezi první a druhou světovou válkou
 • Zpřístupněné památky po druhé světové válce a Národní kulturní komise
 • Státní památková správa
 • Komise pro posuzování průvodcovské činnosti

3. Současná situace v oblasti průvodcovské činnosti

 • Volná prohlídka památkového objektu s různými typy informačních  systémů
 • Volné prohlídky s kustody
 • Volné prohlídky s textovými informacemi
 • Textové informace na panelech nebo informačních tabulích
 • Volné prohlídky s využitím technického zařízení
 • Prezentace památkových objektů s využitím průvodců jiných subjektů, cestovních kanceláří, agentur a společností dodavatelským způsobem

4. Metodika průvodcovské činnosti

 • Průvodcovské texty
 • Příprava a tvorba průvodcovských textů
 • Výchova a vzdělávání, příprava průvodce na památkovém objektu

5. Průvodcovská činnost na památkových objektech

 • Výklad průvodce, obsah výkladu
 • Jazyková úroveň výkladu
 • Chování a vystupování průvodce
 • Oblečení průvodce
 • Organizace prohlídky průvodcem

6. Specifika expozic lidového stavitelství (muzea v přírodě)

7. Průvodce a návštěvníci se smyslovými a pohybovými handicapy

Závěr

Použité zkratky

Přehled dostupné literatury

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)