Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2009

Podrobné informace

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

ISBN:

978-80-86570-16-7

130 Kč

poslední výtisky

Koupit

130 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

 

OBSAH: 

Drobné poznámky k nálezům barokních omítek na objektech farního kostela Narození Panny Marie v Konici a spojovací chodby jako součásti areálu bývalé rezidence hradiských premonstrátů / Ondřej Belšík  5

Portál sakristie kostela sv. Marka v Litovli a proměny pozdně gotického ostění / Zdenka Bláhová  25

K rehabilitaci barevnosti erbů na portále domu č. p. 526 v Olomouci / František Chupík  40

Hoštice rozdělená vesnice / Jiří Kaláb  47

Stavební vývoj areálu kláštera Mariánská č. o. 11 v Olomouci / Jarmila Marková  57

Klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Olomouci / Iva Orálková  70

Z průzkumu jesenických hřbitovů / Eva Pulkrtová  91

Historie a současnost renesanční tvrze v Podolí / Jitka Štáblová  102

Nová instalace na SZ Velké Losiny / Lenka Vaňková  119

Dům zahradníka v zámeckém parku ve Velkých Losinách / Tomáš Vítek 126

K stavebně-historickému průzkumu fasád zámku Jánský Vrch / Tomáš Vítek  134

Restaurování nástěnné malby v kupoli baziliky Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku u Olomouce / Magda Bodanská, Miroslav Bodanský  142

Restaurování monstrance Zlaté slunce Moravy / Ivan Houska, Helena Zápalková  155

Restaurování nástěnných maleb v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích / Miroslava Trizuljaková  169

Souhrnná oborová bibliografie 173

Zusammenfassung 177