Informace pro návštěvníky

Žádáme návštěvníky, aby během prohlídky zámku neopouštěli prohlídkovou trasu, nevzdalovali se od průvodce a řídili se jeho pokyny.

JE ZAKÁZÁNO dotýkat se vystavených předmětů, malovat po zdech a stěnách nebo jinak památkový objekt poškozovat, fotografovat a natáčet, rušit hlukem výklad průvodce (u dětí za soulad jejich chování s návštěvním řádem odpovídají rodiče nebo osoba, která je do interiéru zámku doprovází) a znemožňovat tak ostatním návštěvníkům klidnou prohlídku.
Všichni návštěvníci státního zámku Hluboká nad Vltavou jsou povinni dodržovat návštěvní řád, který obsahuje další informace.

Návštěvní řád.pdf

Parkování

Parkoviště

1) Hlavní parkoviště se nachází vedle Penny marketu v Hluboké nad Vltavou, v ulici Nad Parkovištěm. Zde staví i vláček, který Vás může dovézt téměř k zámku (http://train4you.cz/). Zámek je od parkoviště vzdálen asi 900m, s výstupem do prudkého kopce.

2) Dále lze zaparkovat v Masarykově ulici.

3) Parkovací místa jsou i u městského koupaliště.

4,5,6) Dále u Sportovně relaxačního areálu, u golfového hřiště, fotbalového hřiště a tenisových kurtů.

7) Velké placené parkoviště je u ZOO Ohrada.

Parkoviště

Přístupnost

Náš zámek má umožněn bezbariérový vstup na 4 prohlídkové okruhy, do parku, zahrad a na zámecké nádvoří. K dispozici je i WC pro vozíčkáře.

Prosíme návštěvníky, aby o vozíčku předem informovali zaměstnance zámku, pokud se chystáte navštívit některou prohlídkovou trasu.

I. prohlídková trasa (Reprezentační pokoje) se nachází v prvním patře. Na začátku a na konci se nachází široké schodiště. Trasa je dále kompletně přístupná.

II. prohlídková trasa (Soukromé apartmány) je bezbariérová z první poloviny, která se nachází v přízemí.

III. prohlídková trasa (kuchyně) je přístupná kromě kanceláře kuchařky a části chodby.

VI. prohlídková trasa (Zimní) je plně bezbariérová.


Tři parkovací místa pro osoby disponujícími Parkovacím průkazem pro zdravotně postižené jsou cca 300m od zámku, za Alšovou jihočeskou galerií.

Zvířata

V zámeckých zahradách a parku je možné se pohybovat se pejsky pouze na vodítku. Do interiérů zámku (na prohlídky) je zakázáno s sebou brát jakékoli domácí mazlíčky, přestože by byli uschováni v tašce.

Cyklisté

V zahradách a zámeckém parku je možné kolo pouze vést. Kolostav se nachází u hlavní přístupové cesty poblíž hotelu Štekl. Kolo je ale nutné si uzamknout!

Pro děti

Než se vydáte s Vaší ratolestí na návštěvu našeho zámku, prosím uvědomte si toto:

  1. Dětem do 15ti let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
  2. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s dětskými kočárky a krosnami na nošení dětí.
  3. Při prohlídce je zakázáno rušit hlukem (hlasitými projevy) ostatní návštěvníky či výklad průvodce či jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. (Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného!)
  4. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, mobiliář, park či zahradu. Tzn. je zakázáno dotýkat se stěn, vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich.
  5. Během prohlídky s průvodcem je zakázáno opouštět vymezené trasy a vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny.
  6. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného.

Přebalovací pult se nachází na prvním nádvoří za vchodem na toalety.

Občerstvení

V areálu zámku, na prvním nádvoří, se nachází prodejní automaty.

Zámecká restaurace se nachází v atriu za prosklenou Zimní zahradou zámku.