Zámek Hluboká. Hostinské pokoje a sbírka stříbra

Publikace vznikla v rámci plnění programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (DF11P01OVV026): Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě NPÚ – instalace, prezentace, aplikace

Snahou předkládané publikace je seznámit čtenáře s kroky, které směřovaly k obnově a rehabilitaci části druhého patra zámku Hluboká do podoby instalovaného depozitáře. Odrazovým můstkem pro vnímání a využívání těchto prostor jsou kapitoly věnující se stručné stavební historii objektu a zařízení jeho piana nobile, které však nemají bezezbytku popsat dějiny zámku, rodu Schwarzenbergů ani průběh novogotické přestavby, na něž odkazují archivní prameny a literatura uvedené v poznámkovém aparátu pod čarou.

Podstatná část práce je věnována sbírce stříbra, jež tvoří nedílnou součást hlubockého mobiliáře, ale dosud zůstávala ukryta v druhových depozitářích a trezorech. Aby mohla její hodnota vyniknout v plné šíři, byla zasazena do kontextu schwarzenberských historických sbírek a jejich uplatnění v interiéru. Samostatné podkapitoly řeší otázky nabytí jednotlivých stříbrných předmětů, utváření hlubocké kolekce stříbra či její proměny v kontextu uměleckohistorického vývoje evropského stříbrnictví.

Na textovou část navazuje katalog, který zahrnuje na sedm desítek nejzajímavějších a nejcennějších artefaktů ze schwarzenberské sbírky.

Přílohová část doplněná o soupis pramenů a literatury vysvětluje některé termíny z oboru stříbrnictví a přináší přehledné tabulky přesunů stříbrných předmětů na zámek Hluboká v druhé polovině 19. století.

 

 

Zamek Hluboka.pdf PDF (10,62 MB)

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.