Rezervace pro skupiny

Objednatel prohlídky svojí rezervací prohlašuje, že bere na vědomí jednotlivá ustanovení platného návštěvního řádu a
těchto rezervačních podmínek, a zavazuje se jejich ustanovení respektovat a dodržovat.

Prohlídky pro větší skupiny osob (10 a víc) je zapotřebí rezervovat dopředu a to na telefonním čísle +420 387 843 911 (od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30) a dále rovněž na emailové adrese hluboka@npu.cz.

Pro vyřízení rezervace je nezbytné zaslat nebo sdělit všechny následující údaje:

 1. datum prohlídky
 2. ideální čas začátku prohlídky
 3. prohlídkový okruh
 4. výkladový jazyk
 5. počet osob
 6. název skupiny, resp. cestovní kanceláře
 7. kontaktní osobu (jméno a kontakt)

Rezervace je možné dělat nejpozději 1 den předem. V případě nutnosti udělat rezervaci na daný den volejte prosím do pokladny na +420 387 843 916.

Minimální počet osob pro vyřízení rezervace a následné uplatnění nároku na rezervovaný čas je 10 návštěvníků. U skupin nad 50 osob je zapotřebí tuto skupinu rozdělit.

U skupin nad 15 osob má pak vedoucí vstup zdarma.

Prohlídky I. okruhu se konají v českém, anglickém, německém, francouzském, španělském a ruském jazyce. Případně prostřednictvím hlasitého audio průvodce je možné uskutečnit prohlídku v ruském, čínském, slovinském, polském, italském a maďarském jazyce. V případě, že zámek není schopen zajistit požadovaný výkladový jazyk, je možné povolit průvodci CK nebo jinému pověřenému členu skupiny výklad tlumočit. V ostatních případech není tlumočení výkladu povolováno. 

Na pokladnu zámku je nutné dostavit se nejméně 15 minut před rezervovaným termínem prohlídky a zakoupit vstupenku. Nedostaví-li se skupina bez předchozí telefonické omluvy 15 minut před prohlídkou k pokladně zámku, pozbývá nároku na rezervovaný čas a bude zařazena dle provozních možností v daný den. Upozorňujeme, že nedochvilnost skupiny může způsobit čekací dobu i 60 a více minut!

Platbu v kase je nutné provést minimálně 15 minut před začátkem prohlídky za celou skupinu a to hotově (jen v Kč) nebo platební kartou

 

 

Upozornění:
 • Prohlídky jsou vedeny pouze s průvodcem, který je zaměstnancem zámku Hluboká.
 • Během prohlídek je FOTOGRAFOVÁNÍ ZAKÁZÁNO!
 • Návštěvníci nesmí během prohlídky samovolně opouštět prohlídkou trasu.
 • Je nezbytné řídit se pokyny průvodce.
 •  Je zakázáno dotýkat se vystavených předmětů, malovat po zdech a stěnách nebo jinak národní kulturní památku poškozovat. Poškozování národní kulturní památky je trestným činem a pachatel bude předán orgánům činným v trestním řízení!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.