Zámek Červená Lhota - Život mimo čas

Ve zdech zámku Červená Lhota plyne život již 600 let. Zámek během této doby několikrát výrazně změnil svoji tvář. Poprvé to bylo krátce po roce 1530, kdy zdejší středověkou tvrz, doloženou písemně až v roce 1465, koupil rytíř Jan Kába z Rybňan a začal ji renesančně upravovat. Snad největší a nejkrásnější změnu zaznamenala Lhota v době po roce 1641, kdy se stal majitelem zámku významný český šlechtic Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, za něhož proběhly barokní úpravy prvního patra. Poslední stavební úpravy souvisejí s knížecí rodinou Schönburg-Hartenstein, která zámek vlastnila až do roku 1945, kdy byl zámek zestátněn.

Stavba červenolhotského zámku, vypínajícího se na skalnatém ostrově nad rybniční hladinou, skrývá ve svém jádru zbytky původní tvrze ze 14. století. Dnešní renesanční budova vznikla po roce 1530, ale během 19. a počátkem 20. století byla dále upravována. Tehdy získala svůj současný pseudorenesanční vzhled. Zámecké interiéry prvního patra představují autentický šlechtický byt posledních majitelů, knížat Schönburg-Hartenstein, z doby po roce 1910. Expozice podkrovních pokojů přibližuje svět malých šlechticů a jejich komorné z doby konce monarchie a první republiky. Přívětivou atmosféru dokresluje malá obrazárna a především unikátní, avšak novodobé zámecké divadlo. Součástí areálu zámku je přírodně krajinářský park, který získal svou dnešní podobu na přelomu 19. a 20. století. Jeho největší devizou je zámecký rybník, který díky půjčovně lodiček skýtá ze své hladiny netušené pohledy na zámeckou stavbu a okolní přírodu a evokuje tak scény z oblíbené filmové Zlatovlásky.