Klášter Zlatá Koruna - skvostná perla středověkého umění

  • Fyzická náročnost: Lehké
  • Občerstvení: V hale se nachází automat na teplé nápoje. V samotné obci je několik restaurací, které jsou ovšem otevřené pouze od června do září.
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ano

Klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně si díky své poloze v hlubokém vltavském údolí udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu roku 1785. Je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Byl založen králem "železným a zlatým" Přemyslem Otakarem II. v roce 1263.

Související památky

Klášter Zlatá Koruna se nachází asi 8 km od Českého Krumlova v katastru obce Zlatá Koruna. Budovy kláštera jsou z velké části středověké (kostel, ambit, kapitulní síň, kaple Andělů Strážných, opatství), částečně barokně upravené.

Hlavní prohlídkový okruh Klášter a kostel zavede návštěvníky do přízemí malého konventu, unikátní gotické patrové kaple Andělů strážných, velkého konventu a kostela Nanebevzetí Panny Marie, největšího chrámu na jihu Čech. Prohlídkový okruh Opatská kaple ukáže soukromou kapli hlavního představitele kláštera s vystaveným originálem gotického obrazu místní patronky - Zlatokorunské madony. Památka nabízí i prohlídky bez průvodce. Expozice Místa setkávání mapuje literární dění na jihu Čech a na česko-rakousko-německém pomezí od středověku do současnosti. Lapidárium uchovává stavební kamenické prvky kláštera nalezené při jeho rekonstrukci, které ilustrují nejen vývoj kamenického řemesla od 13. do 18. století, ale i technologii klenebních konstrukcí.

Školní skupiny si mohou objednat didaktické prohlídky s vyplňováním pracovního listu a výtvarnou dílnou.


Tipy na výlet

Ve zdech zámku Červená Lhota plyne život již 600 let. Zámek během této doby několikrát výrazně změnil svoji tvář. Poprvé to bylo krátce po roce 1530, kdy zdejší...

Třeboň rožmberská, Třeboň schwarzenberská, Třeboň lázeňská, Třeboň líbezná, poklidná i životem kypící. Městu dominuje renesanční zámek obklopený rozlehlým anglickým...

Zámek Kratochvíle - stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby. Je výrazem okázalé velkorysosti předního velmože království Viléma z Rožmberka. Ve...